סיכונים והבטים בעסקים

להלן רשימת ההיבטים הקשורים להקמת עסק:

פתיחת תיק אצל רשויות המיסים:

מס הכנסה, מס ערך מוסף (מס קניה) ביטוח לאומי, תיקי ניכויים להעסקת עובדים (מס הכנסה וביטוח לאומי).

חוזים והתקשרויות:

במידת הצורך יתכן ויידרש הסכם (או הסכמים) לצורך הקמת והפעלת העסק בנוסף על הסכם השכירות והסכם המייסדים (במידת הצורך).

בחירת צורת ההתאגדות:

עצמאי, חברה בע"מ (בעב"מ), שותפות (רשומה/לא רשומה) עמותה, צורות התאגדויות נוספות.

השגת מקורות מימון והכנת תוכנית עסקית (שנתית ורב שנתית):

הכנת תוכנית ראשונית (תזרים/תקציב) ותוכנת רב שנתית (מומלץ 3 עד 5 שנים).

רישיון עסק – רישיונות מקצועיים:

בחינת הרישיונות הדרושים לעיסוק המקצועי (בעל מקצוע ,רישיונות לעסק ,לבעל מקצוע חופשי) קוסמטיקה, עינוג ציבורי, מסעדה, מוסך, תעשיה, מלאכה וכו'. לכל תחום יתכן וישנו אישור בהתאם לרגולציה לענף ולפעילות הספציפית לרבות בהקשר לרגולציה של הרשות המקומית הספציפית.

מציאת מקום וסוגיית מיקומו של העסק:

כרוך בהסכם משפטי ,לעיתים לטווח ארוך לרבות תקופת האופציה.

מיסוי מוניציפלי (עירוני):

היבט הרישוי והיבט כספי הכרוך בתשלום אגרות רישיונות עירונים לפי הצורך ,בנוסף על "ארנונה" עסקית לפי העניין (רישוי עירוני לפי חוקי העזר העירוניים לאותה רשות מקומית ולפי אופי העסק).

ביטוחים:

רכוש, מבנה, פעילות מקצועית  בטוח בפני הפסדים , רשלנות מקצועית, צד ג', חבות מעבידים, קביעת רמות הסיכון האופטימליות וקביעת גובה השתתפות עצמית במקרה בטוחים בצורה אופטימלית.

פרסום, קידום מכירות, מיתוג:

כיום בעל משמעות ברוב העסקים והפעילויות ("סקר שוק" לרבות שיטת השיווק   המתאימה לאופי העסק והיקפו).

דיני עבודה והעסקת עובדים:

הסכמי עבודה, התנהלות מול עובדים, טיפוח והנעת עובדים.

קניין רוחני:

בעסקים בהם ישנו "קניין רוחני", "פטנט", "זכויות יוצרים" יש להיוועץ באנשי מקצוע לפי הצורך.
משרדנו לרשותך לצורך הערכת הסביבה העסקית, סקר הסיכונים וההיבטים העסקיים והמשפטיים וזאת באמצעות שותפי המשרד להם רקע מקצועי וניסיון עשיר.]]>

WhatsApp chat