עדכונים בנושא משבר הקורונה

שלום רב,

להלן מספר עדכונים והנחיות מהשבוע שחלף בנושא משבר הקורונה (זכאות למענק לעצמאים, קרן הלוואות לעסקים קטנים והלוואה לעסקים זעירים):

זכאות למענק לעצמאים (ובקרוב לבעלי שליטה)

בסמוך לערב חג הפסח הוחלט על הרחבת תנאי הזכאות למענק העבודה לעצמאים בפעימה השנייה (מענק חודש אפריל). על פי הסיכום, אוכלוסיות נוספות יהיו זכאיות למענק, יבוטלו קריטריונים וסכום המענק יגדל – זאת בכפוף לאישור הממשלה.

תנאי הזכאות בהתאם לפירוט הבא:

 1. הכללת שכירים בעלי שליטה – ועדת הכספים אישרה מענק גם לשכירים בעלי שליטה בגין חודש אפריל. תנאי המענק טרם פורסמו, בהמשך נעדכן לגבי תנאי הזכאות ואופן הגשת הבקשה כשאלה יפורסמו. יצוין כי היות ומדובר במענק בגין חודש אפריל, ככל הנראה ההליכים לקבלתו יחלו לקראת סוף החודש או בתחילת חודש מאי.
 2. שיעור המענק יגדל ל – 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת (לעומת 65% בפעימה הראשונה).
 3. הגדלת המענק המקסימלי שיינתן ל – 10,500 ₪ (לעומת 6,000 ₪ בפעימה הראשונה).
 4. הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל – 1,000,000 ₪ בשנה (לעומת 240,000 ₪ בשנה בפעימה הראשונה).
 5. ביטול הקריטריון של הכנסת משק בית (להזכירכם בתנאי הזכאות למענק הפעימה הראשונה, נקבע כי ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ₪ בשנה).
 6. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת שעל פיה ייקבע גובה המענק תחושב לפי שנת 2018 או לפי שנת 2019 – לבחירת העצמאי מגיש הבקשה.
 7. בדיקת ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% (כתנאי לקבלת המענק) תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני.

לאור האמור, מספר הזכאים למענק צפוי לגדול משמעותית ולעמוד על למעלה מ-600 אלף עצמאים אשר יהיו זכאים למענק.

להזכירכם – כל עצמאי יכול לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי.

לצורך הגשת תביעה לקבלת המענק, יש להיכנס לאזור האישי ברשות המיסים ולמלא אחר ההנחיות.
להלן הוראות רישום:

 1. יש להזין מספר ת.ז וללחוץ על הפעולה רישום.
 2. שואלים אתכם אם יש לכם קוד טלפוני (לרובכם אין) והאם קיבלתם מענק עבודה. מי שזה לא רלוונטי פשוט תלחצו "אין לי תשובות על השאלות" וזה יביא אתכם לשלב הבא.
 3. גם מי שקיבל מענק שינסה לראות אם זה נותן לו לדלג לשלב הבא אם הוא לא יודע את התשובה.
 4. שאלות זיהוי – תאריך הנפקת תעודת זהות ובנוסף מספר דרכון / מספר רישיון נהיגה.
 5. רישום כתובת המייל שלכם ומספר סלולר.
 6. תשלח לכם סיסמא לסלולר או למייל (תלוי איך תבקשו).
 7. חשוב שכל אחד ירשום לעצמו את הסיסמא שנשלחה אליו ולא לאבדה.

לאחר סיום הליך ההרשמה יש להיכנס לאזור האישי, ולהגיש בקשה באזור הייעודי לכך: "מענק לעצמאים לתקופת הקורונה".

 

קרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

במסגרת התוכנית הכלכלית בעקבות משבר הקורונה, הוגמשו התנאים לקבלת ההלוואות וכן שופרו תנאי ההלוואה. הורחבה הזכאות לקבלת הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים עם מחזור הכנסות שנתי בהיקף של עד 400 מיליון ₪, זאת תוך הקטנת הביטחונות הנדרשים מבעל העסק ל – 5% בלבד מסך ההלוואה ושיפור תנאי הריבית.

הבשורה המשמעותית היא אופן הגשת ההלוואה – מעתה הגשת הבקשה תבוצע ישירות לבנק בו מתנהל החשבון של העסק. 

 

מצ"ב מסמך המכיל את הפרטים והמסמכים הנדרשים כפי שגיבש בנק הפועלים (מדובר בשאלון קצר יחסית, כאשר \הנתונים הנוספים הנדרשים זמינים למרבית העסקים בלחיצת כפתור).

להלן תנאי ההלוואה:

 1. סכום ההלוואה יהיה עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי של העסק (הגבוה מבניהם), ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪.
 2. תשלום הריבית על ההלוואה בשנה הראשונה (מיום העמדת ההלוואה) ישולם ע"י המדינה ולא ע"י בעל העסק (הלווה). החל מהשנה השנייה ואילך הריבית תשולם ע"י הלווה – ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%.
 3. פריסת ההלוואה לתקופה של עד 5 שנים ודחיית תשלומי הקרן עד לשנה מיום העמדת ההלוואה.
 4. ביטול חובת הגשת תכנית עסקית ומסמכים נלווים לצורך קבלת ההלוואה – הקלה משמעותית מבחינה בירוקרטית.
 5. הקלה בשיעור הערבויות האישיות הנדרשות, כך שאלו לא תעלנה על הערבויות האישיות הקיימות ללקוח בבנק.
 6. הגשת הבקשה לקבלת ההלוואה ישירות בבנק בו מתנהל חשבון העסק (ללא בדיקה מקדימה מטעם המדינה). הליך הבקשה קוצר, מומלץ לפנות לבנקאי האישי בסניף בו מתנהל החשבון ולבקש את הניירת הנדרשת מטעם הבנק לצורך הגשת הבקשה להלוואה ישירות לסניף.
 7. קיצור זמני הטיפול בבקשת ההלוואה – עד 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.
 8. ההלוואות יינתנו ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.

להלן תנאי הסף לקבלת ההלוואה:

 1. העסק רשום כעוסק פטור / עוסק מורשה / חברה / שותפות / אגודה שיתופית או עמותה.
 2. מחזור ההכנסות של העסק בשנה שקדמה להגשת הבקשה היה נמוך מ – 400 מיליון ₪.
 3. העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה.   
 
 
 
הלוואה ייעודית לעסקים זעירים

בנק הפועלים בשיתוף עם לשכת ארגוני העצמאים בישראל פתחו מסלול לקבלת הלוואה מהירה של עד 10,000 ₪ לעסקים זעירים.

מדובר בהלוואה בריבית של פריים + 1.5% לפירעון של עד 60 תשלומים, עם אפשרות לגרייס (דחיה) של מספר חודשים בהחזרים.

ההלוואה מיועדת ללקוחות בנק הפועלים, כאשר הגשתה תבוצע דרך אתר הבנק. 

WhatsApp chat